Kotva
Aktuality
Adaptační kurz 2017
7.9.2017

Nahlíédněte  http://www.zsvodojem.cz/index.php?type=Post&id=534&ids=322#

1. třídy
2.9.2017

V záložkách jednotlivých prvních tříd (v sekci ČLÁNKY) jsou podrobnější informace. Zařazení dětí do konkrétních tříd je vyvěšeno u hlavního vchodu  školy, informováni jste byli též na úvodní třídní schůzce.

První týden - září 2017
2.9.2017

V blogu školy je zveřejněn článek s organizací prvních školních dní.

Akce září
2.9.2017

Kalendář akci pro měsíc září je naplněn, nahlédněte.

Rozvrhy hodin
2.10.2017

Sledujte BLOG ŠKOLY. Rozvrhy hodin platné pro tento školní rok jsou zveřejněny v záložkách jednotlivých tříd.

 
 
Zřizovatel školy

Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město
Ústí nad Labem.

 

 
 
Mapa webu
A
A
A

Školní jídelna

Vloženo: 31.8.2017 | Autor: Ruzickova| Zobrazeno: 4689x | Upravil: Ruzickova

Do 15. října 2017 musí každý strávník odevzdat vyplněnou přihlášku ke stravování. Pokud přihlášku neodevzdá, nelze zakoupit obědy na další měsíc.                            

 

Přihlášku ke stravování si můžete stáhnout ZDE (Velikost: 2.27 MB).

 

Strávníci, kteří platí obědy ve školní jídelně inkasem, jsou povinni sami nahlásit ve školní jídelně ukončení inkasa (odchod ze školy, ukončení stravování apod.)

 

 

Od  13. 12. 2014 vstupuje v platnost nařízení 1169/2011/EU, čl. 44, odst. 1 poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Ve vyhlášce č. 113/2005 Sb. v §8, odst.10 je stanoveno, že potravina, která obsahuje alergen musí být označena i pro spotřebitele ve školní jídelně.

Seznam alergenů přiložen ZDE.

 

NABÍDKA ŠKOLNÍ JÍDELNY

Strávníci si mohou vybrat ze dvou druhů jídel. 
Druh jídla se vybírá nejpozději jeden den předem do 10.00.
Oběd č. 2 se vaří v případě, že je k odběru přihlášeno minimálně 50 strávníků.

 

CENY STRAVNÉHO

Ceny stravného pro jednotlivé kategorie se řídí novelou vyhlášky č. 107/2005 Sb. (107/2008 Sb.) v platném znění, která udává finanční limity na nákup potravin.

Pro stanovení ceny je směrodatný věk, kterého žák dosáhne během školního roku tj. září - srpen.

.

 

 žáci 6 - 10 let: 20 Kč
 žáci 11 - 14 let: 21 Kč
 žáci 15 let a více: 22 Kč

 

Platba stravného: každý den od 7:00 do 8:00, poslední pracovní den v měsíci od 7:00 do 17:00.

V případě nemoci dítěte si můžete pouze první den vyzvednout oběd do jídlonosiče, na ostatní dny si musíte oběd odhlásit.